2020-2021 (hàng năm)

Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống

Điều hòa không khí trung tâm Toshiba