Năm 2018

164 Nguyễn Đổng Chi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cung cấp hệ thống máy điều hòa không khí cục bộ cassette MITSUBISHI ELECTRIC (SL-2/SU-2: 7; PL-2.5/PU-2.5: 3;

PL-3/PU-3: 11)