Năm 2015

Cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm MITSUBISHI ELECTRIC

(Dàn nóng: 2X28HP; 2x12HP; Dàn lạnh: 25XPEFY)