Năm 2018:

Tháp 202, 136 Hồ Từng Mậu

Cung cấp máy điều hòa không khí MITSUBISHI ELECTRIC

(MSZ-HL25VA: 105; MSY-GM24: 41; MSY-GH13: 16)