Năm 2017

Ecolife Capitol Tố Hữu Cung cấp máy điều hòa không khí

MITSUBISHI ELECTRIC khu căn hộ tháp T1&T2

(MSZ-HL25VA: 195;

MSZ-HL35VA: 70; MSZ-HL50VA: 129)