Năm 2018

Số 29 Trần Phú

Cung cấp hệ thống máy điều hòa không khí trung tâm MITSUBISHI ELECTRIC (Dàn nóng: 1x44HP

Dàn lạnh: 12xPEFY; PFFY; PLFY; PKFY AHU Kit)