Năm 2018

Cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm MITSUBISHI ELECTRIC

(Dàn nóng: 1x16HP; 2x24HP; Dàn lạnh: 33xPEFY)