Cung cấp máy điều hòa không khí MITSUBISHI ELECTRIC

  • Dàn nóng: 1x38HP + 3x42HP + 4x48HP;
  • Dàn lạnh: 96xPEFY-VMA-E