BỘ NGOẠI GIAO – PHẦN KHỐI ĐẾ SỐ 1 LÊ QUANG ĐẠO, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Bảo dưỡng toàn bô hệ thống Điều hòa không khí trung tâm   và hệ thống thông gió thu hồi nhiệt Mitsubishi Electric