Năm 2018

Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trung tâm nhà B Tổng Công Ty Quản Lý Bay Việt Nam