Năm 2020

Cung cấp máy điều hòa không khí Mitsubishi Electric & thực hiện dịch vụ sơn phủ lớp chống ăn mòn muối biển cho dàn nóng tại công trình

Dàn nóng MXZ-5C100VA x 6; MXZ-4E72VA x 3; Dàn lạnh SEZ-KD25VAL x 15; SEZ-KD60VAL x 9