Chi nhánh công ty TNHH Thương mại và Kho vận Devyt tại Móng Cái

Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí năm 2018

Nhà máy inox Nhật Quang (Hưng Yên)/Tecapro Bộ Quốc Phòng

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm Mitsubishi electric năm 2015

Trụ sở mới bộ ngoại giao – số 1 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt hệ thống ĐHKK trung tâm Mitsubishi electric cho khu phòng TPS năm 2018-2019

Chi nhánh công ty TNHH Thương mại và Kho vận Devyt tại Đình Vũ – Hải Phòng

Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí năm 2018