Năm 2015:

Cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm và điều hòa không khí cục bộ

(Dàn nóng: 1x18HP; 2x24HP; Dàn lạnh: 17xPEFY; PKFY; PCFY

Máy áp trần cục bộ: 3xPCY-P24; 13PCY-P36)