Năm 2018

Cung cấp hệ thống máy điều hòa   không khí MITSUBISHI ELECTRIC

(Dàn nóng: 1x30HP; 1x38HP

Dàn lạnh: 12xPEFY)