Năm 2021, Thành An ký hợp đồng với Tập đoàn Vingroup về việc ”Cung cấp công tắc, ổ cắm cho  nhà tái định cư_Khu B Quang Trung”