Cung cấp hệ thống công tắc ổ cắm (dòng sản phẩm chuẩn vuông series 50, series E6), cho khu vực công cộng khối đế