Năm 2021, Thành An ký hợp đồng cung cấp toàn bộ công tắc ổ cắm series 50 và đèn LED trong phòng của 3 tòa nhà trong dự án ”Tòa nhà FPT PLAZA”

Type=N, Mode=A, DE=None
Type=N, Mode=A, DE=None
Type=N, Mode=A, DE=None