Năm 2020, Ngân hàng TMCP Quân Đội MB đầu tư xây dựng chi nhánh Tây Ninh, Thành An E&T được chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản Ngân hàng Quân Đội) tin tưởng lựa chọn cung cấp toàn đèn LED và Công tắc ổ cắm thương hiệu Simon Tây Ban Nha cho dự án.