Năm 2021, Thành An tham gia dự án ” Tòa Vinfast 45 tầng” cung cấp ổ cắm mạng cho tòa văn phòng Vinfast