KHỐI KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU CỦA AHU HUBER & RANNER


Sáng nay đội AHU Huber & Ranner đặc sản của Thành An đã giao thành công tại bệnh viện Quốc Ánh. Đây là dự án thứ 2 liên tiếp trong tháng qua đã hoàn thành giao hàng AHU- mà chủ đầu tư là Bệnh Viện.
Có thể nói khối Dược phẩm, Bệnh viện… luôn chiếm tỷ trọng rất lớn trong sản lượng AHU trên cả nước. Và chắc chắn không ngoại lệ, đây là cũng khối Khách hàng mục tiêu của Thành An sẽ đẩy mạnh trong năm 2024 này.

AHU’S TARGET CUSTOMERS
This morning, Thanh An’s AHU Huber & Ranner team successfully delivered at Quoc Anh hospital. This is the second consecutive project in the past month that has completed delivery of AHU – whose investor is the Hospital.
It can be said that the Pharmaceutical and Hospital sectors… always account for a very large proportion of AHU output nationwide. And certainly no exception, this is also the target customers that Thanh An will promote in 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0913.35.75.09