• Tupperware Minh An tổ chức các buổi hướng dẫn nấu ăn, talk show về vấn đề bảo quản thực phẩm, dinh dưỡng..tại văn phòng cho các Đơn vị doanh nghiệp như VTV, BIDV, SAMSUNG….