ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH VĨNH PHÚC

Năm 2023: Cung cấp thiết bị bộ xử lý không khí AHU Huber&Ranner cho dự án “Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm: Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc